söndag 28 december 2014

närmar sig...

5 kommentarer:

Marianne Johansson sa...

när DÖD närmar sig - sort of - tidsmässigt...

Marianne Johansson sa...

när 'framåtskridandet' mot 'Målet' DÖDEN - sort of - fortskrider...

Marianne Johansson sa...

bakåt? eller framåt!

Marianne Johansson sa...

är möjligt att både 'bakåtgå' och - gleichzeitig - sort of - simultant - 'framgå'... (man skulle kunna skriva 'det är möjligt att...) (man skulle - likaså - kunna skriva 'är det möjligt att... - dvs - sort of en fråga...)

Marianne Johansson sa...

vad framgår? (så kan man - ibland - mitunter - uut-trycka sej?) ( något - kanske - mitunter - på ett eller annat sätt - sort of - 'framgår' - eller - åtminstone - kanske skulle kunna framgå...)