tisdag 23 december 2014

Marianne Johansson f.d. bloggnamn keinerlei: om jag hade våågat...

Marianne Johansson f.d. bloggnamn keinerlei: om jag hade våågat...

1 kommentar:

Marianne Johansson sa...

i går så hade exakt 2 hela år hunnit 'förrinna' sen jag - den 22 december år 2012 - sort of - blog wise - 'författade' detta...