lördag 21 februari 2015

Daniel Gildenlöw - "Pappa"

8 kommentarer:

Marianne Johansson sa...

soooooper!

Marianne Johansson sa...

det är alltså det tyska ordet jag tänker på - när jag skriver 'soooooper' - det tyska ordet för något som upplevs vara 'jättebra' är alltså något som uuut-taalas så: 'soooooper'!

Marianne Johansson sa...

det har alltså ingenting öht med det svenska ordet 'sopor'/'soper' att jööra - om nu någon skulle tro något såådant... jag vill inte använda mig av det tyska ordets stavning... för det kan få en att tänka på vad det svenska ordet som verb kan betyda... - jag som är helnykterist!

Marianne Johansson sa...

han står för kvaliteet... that's how i see it... - han = daniel gildelöw...

Marianne Johansson sa...

f'låt! namnet var - är - visst: 'gildenlöw'... (alltså ej:'gildelöw'...)

Marianne Johansson sa...

att han - både språkligt och musikaliskt - och även - antagligen - rent psykologiskt - är begååvad... det står utom allt tvivel - så som jag uppfattar det...

Marianne Johansson sa...

ännu har jag ej tröttnat på detta... det säjjer väl en del om kvaliteeten - så som jag iaf uppfattar det/den...

Marianne Johansson sa...

vad säjjer etwa detta om mej - 'moi'! - jag en gammmal - snart 73 år gammal - schärring?! - 'gammal' var alltså ORDET!