onsdag 25 februari 2015

Hagen Rether Die Wahrheit über unsere Gesellschaft 2014!

8 kommentarer:

Marianne Johansson sa...

wahrheit - u.zw. die ... what?... - antwort: ... ? (... - 'nicht wahr?') 'nicht wahr?' motsvarar alltså det svenska 'eller hur?' - som man - mitunter - kan avsluta en mening med...

Marianne Johansson sa...

eine weile...

Marianne Johansson sa...

att jag - på detta sätt - kan finna viss glädje i ord... und zwar vissa ord på det tyska språket - det språk som större delen av mitt yrkesverksamma liv varit mitt språk numero einz... eine deutsche korrespondentin - so was bin ich einmal gewesen...

Marianne Johansson sa...

'weil man denkt'... nur drei kurze worte ... nichts anders... - oder?

Marianne Johansson sa...

kurzerhand...

Marianne Johansson sa...

får mej att tänka på - associera till - short hand... d.h. stenografi - som - as a matter of fact - under många år - alltsedan jag lärde mig stenografi i upsala av riksdagsstenografen stig ekerman - varit min specialitet - und zwar då jag - under ca 23 år - arbetade i kontorsvärlden... vilket jag upphörde med för snart 30 år sen... och - i stället - började arbeta inom spårvägs-spårvagns-världen - und zwar i göteborg - und zwar såsom spårvagnsförare - und zwar under ej mindre än 16 hela år! -...

Marianne Johansson sa...

'gooooot!' = ein wort - bland en hel del andra ord som han använder sig av - denna/denne mann... 'alles ist gooooot!' - so was - dessa tre små ord - yttrade visst birgitta stenberg såsom de absolut sista orden i hennes liv - alltså vid - eller strax innan - själva dödsögonblicket - d.h. då hon lämnade sitt liv - som visst hade varit ett liv såsom 'författare'... 'alles ist gut' - alltså tre tyska ord - och just domm orden - valde hon... jag vet ej varför... kommer jag att säga något såådant vid mittt dödsögonblick? - eller strax innan just det ögonblicket? - jag tror det ej... ich glaube das nicht...

Marianne Johansson sa...

kannsche var det - blott och bart - ett tecken på 'akzeptieren' - ganz einfach! - man måsste accepteera det man - helt engkelt - ganz einfach? - måsste accceptera... ett sätt att - sort of - viisa det - skullle kunna vara att - helt engkelt - yttra orden: 'alles ist gut!'