onsdag 25 februari 2015

Den Blinde Argus: Den biografiska läsningen igen

Den Blinde Argus: Den biografiska läsningen igen: När är det befogat respektive inte befogat att ta upp en författares biografi i sin recension? Det är intressant att titta på två olika re...

1 kommentar:

Marianne Johansson sa...

'ligger tilll' - 'står tilll' - vad är dät - för - sorts - ord? - 'wie geht's - wie steht's?' - so kann man - sort of - inledningsvis - säga till någon man - kanske - zufällig - möter... 'att ligga riiisigt tilll' - är ett ut-tryck som ibland - unter umständen - kan användas... jag har själv - vid ett speciellt 'tillfälle' - använt mig av just de orden: "att jag ligger riiisigt tilll - dät har jag förschtått!"... jag ville därvid - med just de orden - fösööka få framm Nåågot! (vaad jag villle försöööka få framm - ja dät veet - visste - iaf jag själv...)