fredag 25 mars 2016

Janne Josefsson totalsågar integrationspolitiken och förutspår KAOS!

Inga kommentarer: