fredag 25 mars 2016

Philosophical Comment: Come and Work with Us on Moral and Legal Responsib...

Philosophical Comment: Come and Work with Us on Moral and Legal Responsib...: The practical philosophy group at my department has for many years been working on building a research environment focusing broadly on r...

1 kommentar:

Marianne Johansson sa...

kan jag etwa komma i fråga? - antwort: selbstverständlich nicht! (men jag har ju möjlighet att via blogger dela föra över sånt hääringa till egen blogg... why not? ... för att ge ett sorts - en sort av - intellektuellt intryck... vem skulle ej - ejänntligen - vilja vara en intellecktuell?