lördag 15 juli 2017

äär...

2 kommentarer:

Marianne Johansson sa...

vaad är äär? ordet äär används såväl av tomas sjödin i dagens krönika i gp som av kyrkoherden i dagens 'helgmålsringning' i svt1... - dock med den gängse stavningen 'är'... jag använder mig av min egna speciella stavning för att få fram betooningen... 'sum' är ett ord som betyder 'är' - und zwar 'jag är'... att vara 'alive' så länge livet är en förunnat - då äär man... den förunnade - individuella - levnadstiden = Time! - att vara havande - das heisst 'pregnant' with Time - that's Life! - man är väl inte för inte en - inbillningsvis - alltså i inbillningen - inget annat! - i vardandet sig befinnandes 'poet'...

Marianne Johansson sa...

sen kan man kanske även tolka det som att jag - sort of - är filosofiskt lagd...