onsdag 28 juli 2010

Bernard Williams on Descartes: Section 1

2 kommentarer:

Marianne Johansson sa...

cogito! - ergo sum! - so was!

Marianne Johansson sa...

31 mars år 1596 - 11 februari år 1650 = tillryggalagd levnadstid - d.h. 54 år + 4 månader + 20 dagar - för renatus cartesius - eigentlich: rené descartes...