onsdag 28 juli 2010

hur känslor kan ta sig/sej uttryck i språk...

1 kommentar:

Marianne Johansson sa...

- hur känslor kan ta sig/sej uttryck i språk - språkliga känslo-uttryck - intryck av språkliga känslouttryck - ett intryck av ett uttryck - ett uttryck för ett intryck - ett erhållet intryck...