fredag 30 juli 2010

- i sin linda ...

1 kommentar:

Marianne Johansson sa...

- vad ligger i sin linda? - ligger framtiden i sin linda? - ligger kanske t o m samtiden - nutiden - i sin linda? - men den förgångna - förflutna tiden - ligger väl ändå inte i sin linda - eller? - eller ligger det förflutna i samtiden - som en assimilerad erfarenhet - utgör samtiden ett 'ett' med det förflutna - förflutenhetens landskap - detta uttryck påhittades väl först av han den ständige sekreteraren peter englund - vad är ett landskap - kan man kalla själen - en människas själ - själen - en människas själ - för ett landskap - ja - om man är poet - då kan man det - är jag en poet? - svaret finns ej tillgängligt - endast en förnimbar släktskap finns hos mej själv med dom som kallas poeter...