lördag 31 juli 2010

särart...

4 kommentarer:

Marianne Johansson sa...

- särart - att förstå en människas särart - vad särskiljer människor? - vad är det som gör att människor är olika? - vad är det som gör att människor tar avstånd från varandra? - varför olikhet mellan människor? - särskiljandet - omänsklighet - vad är mänsklighet? - finns mänsklighet? - frågan är vad innebär mänsklighet? - vilken betydelse har ordet i verkligheten - helt enkelt människor emellan? - frågan obesvarad - är - och förblir - obesvarad - jag har ej svaret - jag vet ej svaret - jag känner inte a v - vet ej att det finns - något som skulle kunna kallas för mänsklighet - medmänsklighet helt enkelt...

Marianne Johansson sa...

eftersom man inte själv är det... man måste väl själv vara det - hur nu det skulle kunna gå till - jag är iaf medveten om sakförhållandet - att jag ej är någon medmänniska - alltså vad det ordet betyder...

Marianne Johansson sa...

blev månne 'hästmannen' utsatt för det som kanske skulle kunna betitlas 'ej medmänsklighet'? - 'ej respekt för honom som person och människa - i egen rätt'? - ja antagligen... en del tycks ha - tycks anse sig ha - befogenheter och översittar-manér - överhets-manér'... det gäller att åtminstone - så gott det nu går - försöka kämpa för sitt eget männischo-värde - och den egna själv-respekten... om - alltså - ej Respekt från - t ex - överhet är att räkna med... det kristna budskapet... vad var det? - 'Djurskydd' var det visst fråga om... men 'Männischo-Schydd'?! - gick ej - i det speciella fallet - dessa två att kombinera...? dessa två 'skydd' möjligt - möjliga - att beakta - samtidigt? jo - det borde ha varit så... 'hästmannen' är - efter det inträffade - överhetens ingripande - en mycket olycklig männischa...

Marianne Johansson sa...

en av mina fåtaliga fb vänner är bekant med 'hästmannen'...