torsdag 1 juli 2010

'kännande varelser'...

4 kommentarer:

Marianne Johansson sa...

har - i sr.se/p3/christer - 'moraltestet' - hört uttrycket 'kännande varelser'...

Marianne Johansson sa...

var - vem var - kännande - i betydelsen vara en varelse - det handlar väl bar om att 'vara' - vad nu det ordet 'står för' - har för innebörd - att vara eller vad? - en vara att köpa - har det 'vara' något med detta vara att göra - olika sorters vara - i graven vara - lika med att förmultna - nämligen i graven - det är väl oxå en sorts vara - en förmultningsvara - varande - så länge nu förmultningen pågår - sen återstår ben - som kvarleva - om man kan tala om leva i det sammanhanget - jag är iaf kvarlevande - kvarvarande - efter min son mandus' mycket tragiska '...' - ja vad ska man kalla det - det finns inte ord för det - helt enkelt - är det för övrigt 'enkelt' - nä det är svårt - outhärdligt - så var det sagt...

Marianne Johansson sa...

'bara' i st f 'bar'...

Marianne Johansson sa...

a human being - just a human being - bara en mänsklig varelse varande - varande en mänsklig - ngt levande av art - arten - människa - is that it? - apparently...