tisdag 27 juli 2010

minsta -

4 kommentarer:

Marianne Johansson sa...

- allt vad i haven gjort mot en av dessa mina minsta - det haven i ock/och gjort mot mig/mej - vad har inte jag gjort mig/mej skyldig till mot en av guds minsta! - gjort mej skyldig till mot en - eller flera! - kanske t o m många! - av guds minsta - av alla dem - de - som är guds minsta - men är ej jag mä - (= med = oxå) en av hans/hennes minsta - detta oförklarliga konturlösa - as it were - som kallas gud - en av de minsta i förhållande till det - 'detet' = gud... (är det fel att ha en förkrossad ande? - nä - det är inte fel! - det kan- mitunter - vara behövligt... - det är min syn på saken...) (en liten förklaring - för den som ev läser och ej kan tyska: ordet mitunter betyder emellanåt...) (ps: jag är ej katolik - bara en människa - hoppas jag! - och detta jag skrev här kan kanske vara i st f bikt - bekännelser kanske man oxå kunde kalla det - augustinus skrev visst bekännelser - ska jag jämföra mej med en sån? - ja gewissermassen - i min litenhet - i visst avseende - till en liten del - jag läste lite text ur hans bekännelser - som jag fick kopierade - fick köpa för 10 kronor - av kent gustafsson - när jag gick en kortare introduktionskurs i filosofi ht 2007 - själen är visst detsamma som gud - det sa han som ledde poetry slam på café hängmattan den hösten - när jag visade för honom den här kopierade texten av augustinus - han hade läst filosofi sa han - han verkade vara mer insatt i ämnet än jag var - är - man blir imponerad av människor ibland - jag blev imponerad av honom som var poetry slam ledare - att han hade förstått augustinus - det är det ju inte vem som helst som gör - det måste föreligga ett liknande sinnelag - för att öht fatta - kunna fatta - åtminstone tillnärmelsevis... korrektur: det han sa - poetry slam ledaren - var inte det som jag sa här ovan - det var i stället - att själen är detsamma som tid - tiden - ngt sånt var det väl - jag har glömt - det börjar bli längsedan nu - ca 3 år sen - han poetry slam ledaren sa något om att själen var lika med tiden - om jag inte minns fel - om jag hittar den kopierade augustinustexten någon gång - någonstans - kanske jag kan fräscha upp minnet - dels av vad augustinus själv sa - dels av vad han poetry slam ledaren sa - som en ren association - när jag talade om för honom att jag börjat studera filosofi och augustinus - han poetry slam ledaren sa direkt och utan omsvep - det som var briljant - som jag upplevde som briljant - och som jag sen nästkommande lektion/föreläsning på humanisten - stora hörsalen - räckte upp handen och sa till läraren kent gustafsson - det gäller att försöka vidarebefordra det man råkar snappa upp från någon annan som har mer genius än man själv... (niagarafall! (enligt peter ingestad!) - som jag ibland brukar ägna mig åt - niagarafallet alltså - om man nu inte vill kalla det för medvetandeströmframställning ...!

Marianne Johansson sa...

kom just på det: 'själen finns i tiden' - tiden består av själ - själsbunden tid - tidsbunden själ - att vara havande - pregnant - med tid - själ - jag är havande med tiden - endast döden vet när förlossningens ögonblick är inne - då är livet ute! - denna dikt har jag själv kommit på - ingen före mig! - vad jag vet och tror iaf - jag har ej kallat mej själv poet i min presentation av mig själv - som t ex den store och kände författaren lars gustafsson har gjort i sin presentation av sig själv på sin blogg - jag har bara presenterat mig som en som är intresserad av poesi - ursprungligen stod det på min blogg att jag var en pensionär - det stod oxå att jag var intresserad av poesi och filosofi - har tagit bort pensionär - det framgår ju - sowieso - av åldern - jag har oxå tagit bort filosofi som mitt intresse - endast poesi är mitt intresse - alltså ord - och vad ord kan betyda - om man använder dem på ett adekvat sätt - på ett sätt som känns rätt för den som begagnar sig av dom = dem - orden alltså - ord är dock otillräckliga för att säga - uttrycka - det som är djupast och viktigast - det som ligger bortom - beyond - mänsklig förmåga att förstå...

Marianne Johansson sa...

'kent gustavsson' i st f 'kent gustafsson'...

Marianne Johansson sa...

augustinus blev född år 354 och han passed away år 430... hans 'confessiones' skrevs omkring år 397...