lördag 13 november 2010

språket är ett vapen...

2 kommentarer:

Marianne Johansson sa...

"äntligen introduceras på svenska en av indiens främsta författare: mahasweta devi - 'språket är ett vapen - ingenting man ska använda för att raka sig i armhålorna' - det är en av indiens främsta författare - den drygt 80-åriga mahasweta devi som med drastisk humor sammanfattar sin syn på den skrivande människans uppgift - i vart fall den hon tagit som sin egen - hon har som få lyckats förena brinnande politisk aktivism med ett briljant skönlitterärt gestaltande av de marginaliserade grupper hon kämpar för - de oberörbara som befinner sig längst ner i kastsystemets obönhörliga hierarki tillsammans med de urfolk som offrats i landets avkoloniseringsprocess - devi som skriver på bengali - har sin väldiga produktion på långt över hundra böcker till trots inte utgivits på dessa breddgrader förrän nu - i jan stolpes fina översättning - 'branden i hjärtat' är en novellsamling som inte befattar sig med det ljumma - eller estetiskt polerade - berättelserna drivs av en helig vrede vilken är av det livgivande slag som inte suger musten ur karaktärer eller läsare - författaren dröjer sällan vid beskrivningar av yttre och inre landskap - i stället skapar hon en sällsynt dramatisk förtätning - som i novellen 'draupadi' - ett uppror bland de allra fattigaste i västbengalen: - 'varför hänger halsbenen lösa - varför är revbenen krossade? - det finns två olika svar - tystnad - sårad förebråelse i ögonen - skäms! - varför ta upp sånt! - det som måste hända har hänt...'

Marianne Johansson sa...

- berättarrösten - som hämtar näring ur den muntliga bengaliska traditionen - är vig och överraskande - följsam och burdus och den drar sig inte för att stundvis internalisera ett rasistiskt normsystem - det uttalat politiska samexisterar med det mytologiska och en ambitiös notapparat underlättar för en oinitierad läsare att få en uppfattning om de viktigaste referenserna - 'branden i hjärtat' är beroendeframkallande - fler översättningar genast - tack!"/ cecilia nelson - gp - den 26 september 2008.