lördag 27 oktober 2012

A Song Tune by Henry Purcell on spinet

1 kommentar:

Marianne Johansson sa...

henry purcell föddes år 1659 och han passed away in the year of 1695 (han blev - thus - tydligen 35 år...) - detta har jag kunnat erfara via mitt uppslagsverk 'bonniers folklexikon' - IV - 'möbler-spackla' - utgivet år 1954 - och av mig erhållet av min far när jag nyss börjat i realskolan hemma i lidköping... "hans verk präglas av livfull inspiration och en för purcell säregen - dunkel - kolorit" - så står det även i detta mitt bonniers folklexikon - som gavs ut redan år 1954...