lördag 27 oktober 2012

Fåglar på Öland: Herrar på täppan

Fåglar på Öland: Herrar på täppan: Det är en gråmulen hösteftermiddag och skatorna sitter på sin vanliga plats i toppen på hängbjörken och småpratar Men vad är det dä...

Inga kommentarer: