måndag 29 oktober 2012

Tony Benn - The Gulf War (Double Standards)

4 kommentarer:

Marianne Johansson sa...

detta var alltså i hans - tony benn's - krafts dagar - nu har han nyligen 'suffered a stroke' - och han har - antagligen - inte så väldigt lång tid kvar att leva - men fram till idag har han alltså uppnått en ålder av 88 år + 6 månader + 26 dagar...

Marianne Johansson sa...

år 1990 var det visst han - tony benn - talade på detta insiktsfulla sätt...

Marianne Johansson sa...

a month ago he - tony benn - passed away... his date of 'departure': march 14 of this year - the year 2014... his date of birth: april 3 of the year 1925...

Marianne Johansson sa...

on march 29 the same very year - the year 2014 - my sister - my only one - passed away... the date of birth of my sister: july 30 of the year 1932...