fredag 26 oktober 2012

ABBA - The Winner Takes It All (1980) HD

5 kommentarer:

Marianne Johansson sa...

1980 - då var jag mammaledig...

Marianne Johansson sa...

detta - 'the winner takes it all' - är visst hennes favorit - hennes agnetha fältskogs - det sa hon har jag för mig en gång när hon blev ingtervjuad av lasse bengtsson i ett tv-program hemma i hennes hem...

Marianne Johansson sa...

the loser! - the winner! - varandras förutsättning - precis - nästan - som de två sidorna på samma mynt... det finns väl ingen vinnare utan någon som den vinnaren liksom har slagit ut - att bli vinnare sker alltså till priset av en annan som kan upplevas som en stackare i jämförelse - eller en förlorare - en loser - men förloraren gör ju på ett sätt en viss nytta - eftersom det är tack vare denna förlorare som den andre - den andra - fick sort of 'förmånen' att vinna... är detta att vinna - något etiskt försvarbart om det sker till priset av en annan stackare - som då är förlorare...

Marianne Johansson sa...

'intervjuad' i st f 'ingtervjuad'...

Marianne Johansson sa...

'history'... = one of the words she is song wise mentioning...