tisdag 23 oktober 2012

Bill Evans Trio - Without A Song

3 kommentarer:

Marianne Johansson sa...

anledningen till att det nu plötsligt blir bill evans som blir aktuellt igen på min blogg är att einar jakobsson idag - på sin blogg 'rapsdodi' - skriver om denna jazzpianist/lyriker... - en del klipp 'finns ej längre' - av någon anledning - men de fanns när jag förde över dom... 'men just detta clip 'finns fortfarande'...

Marianne Johansson sa...

han - bill evans - har valt - valde - i sitt liv - att uttrycka sig solchermassen...

Marianne Johansson sa...

skulle jag nåågonsin ha kunnat tänka mig att uttrycka mig solchermassen? - nej inte såå - inte på dät viset - varje individ har olika sätt att uttrycka sig på - jag har nu mitt speciella lilla sätt att på ålderns höst - i 70-årsåldern - kunna uttrycka mig - blog wise - tack vare google och you tube... - att - sort of - försöka visa vem jag äär - genom de val jag gör och genom mina spontana uttryck kommentarmässigt...