tisdag 30 juli 2013

Anselm Kiefer, Untitled5 kommentarer:

Marianne Johansson sa...

anselm kiefer föddes den 8 mars år 1945 - han är alltså drygt två år yngre än 'moi'...

Marianne Johansson sa...

mitt speciella perspektiv - eller min speciella association - när jag ser dessa spår - är ju lite annorlunda än det som konstnären - eller presentatören av konstnären - har tänkt sig man ska ha... var och en gång utgår ju från sitt lilla speciella perspektiv och egen lilla erfarenhet - jag har ju en erfarenhet som spårvagnsförare i göteborg under 16 år och att se spår - och följa spår - och välja spår - om mer än ett sådant att välja mellan - detta är något som för mig - under hela 16 år - från november år 1986 till november år 2002 - ej var mig speciellt främmande - snarare precis tvärtom...

Marianne Johansson sa...

jag förstår - ärligen sagt - ej varför ordet 'gång' kom med! - det skulle ju alltså - rätteligen - ha stått: "var och en utgår ju..." i st f "var och en gång utgår ju..."

Marianne Johansson sa...

"who we are as humans..." = words - id est - i.e. - that is - just a few words - among other words - said by this 'presentatör'...

Marianne Johansson sa...

han säger alltså ej 'human being'- eller 'human beings' - utan endast 'humans'... (jag har presenterat mig här på min blogg as 'a human being' (und zwar im november des jahres 1942 geboren...) (detta att presentera mig själv - nu såsom varande snart 71 år - såsom en f.d. sekreterare och korrespondent med stenografi och tyska som specialitet - och därefter - efter en tids arbetslöshet - såsom spårvagnsförare - alltså yrkesverksamhet - egenförsörjare - i sammanlagt åtminstone 36 år - egentligen något längre - det kändes alltså ej speciellt viktigt - nu - 'på gravens rand' - är liksom detta enda som räknas: att försöka bli ansedd som - räknas som - en - bland många andra - 'human being' - that's enough - ought to be enough - oughtn't it?