måndag 22 juli 2013

The Unanswered Question 1973 4 The Delights & Dangers of Ambiguity Berns...

2 kommentarer:

Marianne Johansson sa...

vid denna tidpunkt - år 1973 - hade han - leonard bernstein - alltså uppnått en ålder av 55 år - och han hade alltså kvar att leva en tid av 17 år...

Marianne Johansson sa...

the date of his birth: august 25 of the year 1918 - and the date of his passing away: october 14 of the year 1990...