måndag 15 juli 2013

Jane Fonda Full interview on Charlie Rose

1 kommentar:

Marianne Johansson sa...

jane fonda är knappt fem år äldre än 'moi'... hon blev född den 21 december år 1937...