torsdag 18 juli 2013

Seneca: Das Leben ist kurz (Lesung)9 kommentarer:

Marianne Johansson sa...

har just slagit upp 'seneca' i mitt bonniers folklexikon - delen 'III' - 'möbler - spackla' - vad jag där kan se så föddes han omkring år 4 före kristi födelse och han passed away ('påtvingat självmord'!?) år 65 efter kristi födelse...

Marianne Johansson sa...

i den bok jag hösten år 2007 inköpte med anledning av försök till filosofiska studier vid gu - endast en intro kurs - 'svante nordin: filosofins historia' - står - på sid 133:

Marianne Johansson sa...

"lucius annaeus seneca (omkr 4 f kr - 65 e kr) skulle komma att bli den genom århundradena mest läste och beundrade av stoiska författare - den som framför andra skulle anses förkroppsliga stoas läror - därvid var det mindre filosofisk originalitet än en briljant litterär och retorisk förmåga samt det faktum att han gav stoicismen latinsk språkdräkt som gav seneca hans ställning - annars fanns det åtskilligt i den romerske författarens levnadshistoria som kunde skada hans anseende som stoisk vis - född i cordoba i spanien kom han tidigt till rom där han gjorde karriär genom sin vältalighet som advokat - under kejsar claudius blev han förvisad till korsika - beskylld för att ha förfört kejsarens syster -"

Marianne Johansson sa...

"genom underdåniga och svassande skrivelser avsedda för kejsarens ögon lyckades han utverka nåd och återvände från landsflykten (på claudius hämnades han först efter dennes död genom en fruktansvärd nidskrift) - kejsarinnan agrippina anförttrodde seneca det ansvarsfulla uppdraget att vara lärare till hennes son nero - när denne efter claudius' död blev kejsare var seneca länge en av hans främsta rådgivare och sannolikt medskyldig till en del av neros blodsdåd - bl a mordet på agrippina - så småningom vände sig nero emellertid även mot seneca - som anklagades för delaktighet i en sammansvärjning och fick befallning att ta sitt liv - kanske som en gärd av tacksamhet mot sin forne lärare tillät nero seneca att själv välja dödssätt - filosofen öppnade sina pulsådror i ett varmt bad -"

Marianne Johansson sa...

"seneca framstår i sina många bevarade skrifter - ofta i form av verkliga eller fingerade brev till olika personer - i synnerhet som vältalare - moralist och psykolog - han domderar mot de rikas lyx och vällevnad - prisar det enkla livet - varnar för vrede - avund och andra passioner - anställer betraktelser över livets korthet och lyckans skiftningar - glorifierar den vises lycka - frammanar den glädje man kan finna i läsning och studier - lovordar familjelivet - de trogna makarna - de goda föräldrarna - förmanar romarna att behandla sina slavar som medmänniskor osv -"

Marianne Johansson sa...

"inga av dessa teman är originella men seneca behandlar dem med ojämförlig stilistisk kraft och han förstår att liva en framställning - som annars kunnat bli monoton - med illustrationer ur romersk historia och romerskt vardagsliv -"

Marianne Johansson sa...

"den som förmår ha överseende med de många retoriska tiraderna skall hos seneca finna en intim röst - en vardagsmoralist och själsläkare vars visdom inte nödvändigtvis mist all aktualitet därför att den talar ur ett helt annat samhälle än vårt - seneca manar oss till självförvandling och självuppfostran -"

Marianne Johansson sa...

"det gäller att skaffa sig förmågan att behärska det egna jaget - den som förmår detta blir fri - för honom innehåller den yttre världens skeenden inget hot - han vilar oberörd i sig själv - han äger visdom och därför också lycka - den dåraktige skräms av livets korthet - 'livet är några korta och oroliga ögonblick för dem som ingenting minns eller vet om det förflutna medan de försummar det närvarande och går i fruktan för vad som komma skall - när de står inför slutet - då först inser de - men för sent - att de under ett helt liv ingenting uträttat ehuru de jämt haft mycket att göra' - filosoferna däremot vet att ta till vara på nuet - för dem står också alla tidevarv öppna - 'det står oss fritt att samtala med sokrates - att tvivla med karneades - att njuta sorglös ro med epikuros - att besegra människonaturen med stoikerna - att överskrida dess gränser med kynikerna' - som synes har senecas stoicism ingenting av skoltrånghet eller dogmatism - seneca är filosof - men också världsman - sektens fanatism är honom främmande"

Marianne Johansson sa...

detta finns - har jag just upptäckt - redan överfört fört hit till min blogg den 22 februari 2013... - dock då gjorde jag inga kommentarer därunder...