torsdag 18 juli 2013

John Keats' Letters (extract 1 of 4)

4 kommentarer:

Marianne Johansson sa...

jag har fem styck bonniers folklexikon som jag av min far fick då jag nyss hade börjat i realskolan hemma i lidköping - där i en av de fem böckerna - i delen 'III' - 'industri - mätverktyg' - står följande upplysningsvis om denne poet: john keats:

Marianne Johansson sa...

"keats - john - f 1795 - d 1821 - engelsk skald - som diktare hade k en tidig och hektisk blomstring - han drabbades av lungsot - för vilken han förgäves sökte bot i italien - grunddrag i hans formfulländade lyrik äro en lidelsefull - antikt inspirerad skönhetsdyrkan - sensualism och ett verklighetssinne - som återspeglas i varmt levande landskapsskildringar - bland k:s yppersta verk äro eposen 'endymion' (1818) och 'hyperion' (1820) samt en rad oden (till näktergalen - till en grekiisk urna)"

Marianne Johansson sa...

fem plus tjugoett blir/är 26 - han blev alltså blott 26 år... - men 'ars longa - vita brevis' - han och hans mänskliga/artistiska uttryck - 'ars' - poetiska konst - lever fortfarande - alltså lång livslängd på/av detta som kallas - på latin - 'ars' ... 'the arts' på det engelska språket... - apropå ålder så blev min förstfödde son 27 år - eller - mer exakt uttryckt - sammanräknat - 27 år och 10 månader och 9 dagar...

Marianne Johansson sa...

jag har nu kollat upp lite bättre - han blev ej så gammal som 26 år - eftersom han föddes den 31 oktober år 1795 och passed away on february 23 of the year 1821... han blev alltså - om jag har räknat rätt - endast 25 år och 3 månader och 3 dagar - that is - id est - before 'passing away'...