lördag 21 september 2013

Marianne Johansson f.d. bloggnamn keinerlei: Bengt Göransson om rörelser och folkrörelser

Marianne Johansson f.d. bloggnamn keinerlei: Bengt Göransson om rörelser och folkrörelser

1 kommentar:

Marianne Johansson sa...

år 2012 - närmare bestämt den 21 september - förde jag till denna min blogg från you tube över detta... jag skulle gärna önska mig att det funnes fler som han - alltså en person som inte endast tror på nykterhet utan även på kultur - kulturen - dessa två 'saker' heelnykterhet och kultur - behöver ej nödvändigtvis ta ut varandra - dessa två kan - borde kunna - förenas på ett ändamålsenligt och 'lyckligt' sätt... så talar jag - som är - tack vare min helnyktra föräldrar - helnykterist och har så varit i hela mitt liv... sprit är ett fördärv - that's my view - min åsikt...