onsdag 27 november 2013

Den Blinde Argus: Att läsa Jan Erik Vold hösten 2013

Den Blinde Argus: Att läsa Jan Erik Vold hösten 2013: Jan Erik Vold markerade väldigt tydligt att han inte är någon romantiker, utan hellre skulle kalla sig för realist, när jag intervjuade hon...

Inga kommentarer: