lördag 30 november 2013

hade jag...

14 kommentarer:

Marianne Johansson sa...

hade jag möjlighet - vilket jag ej har - så skulle jag fört över den gångna nattens inlägg till min blogg - det inlägg jag nyss i min mobil - via webbläsaren - tagit del av... ps: det rör sej om thomas nydahls inlägg på sin blogg 'vaka över ensamheten' / 'thomas nydahls occident'...

Marianne Johansson sa...

har tidigare en gång skrivit en kommentar på hans blogg - vilken kommentar jag senare tog bort... (kommentaren min löd: "otroligt bra...") - denna gången skriver jag ingen kommentar på hans blogg - även om jag - mycket väl - skulle ha kunnat tänka mej att göra det - alltså skriva ytterligare en gång samma kommentar där hos honom - nämligen "otroligt bra..."

Marianne Johansson sa...

hans - thomas nydahls - egna ord - formuleringsförmåga - duger - as a matter of fact - emellanåt - ganska så bra att kommenteras med orden "otroligt bra..."

Marianne Johansson sa...

men den gången det begav sej att jag dristade mig kommentera "otroligt bra..." hos honom - den otroligt beläste - bereste - bildade - var det en annan författare han citerade - en i kalmar boende poet...

Marianne Johansson sa...

denna gången var - är - det en finlandssvensk författare...

Marianne Johansson sa...

ifrågavarande namn - på författarna - kommer jag i ögonblicket ej ihåg (min begynnande alzheimer...)

Marianne Johansson sa...

var det 'anders johansson? - var det 'bo carpelan'? - kan naturligtvis kolla upp detta...

Marianne Johansson sa...

ibland kan 'släktskap' - eller vad man ska kalla det - jag menar: rent själsligt ett slags släktskap - 'ur-skönjas'... - sånnt känns - gewissermassen - tillfredsställande... - man känner sej då - i en sådan stund - ej så ensam/isolerad... - som kanske annars...

Marianne Johansson sa...

ja: jag kom - faktiskt - ihåg rätt: det var anders johansson - en i kalmar boende poet - och det var bo carpelan - den finlandssvenske författaren... (det gläder mig att mitt minne ej är så katastrofalt dåligt som jag nästan ibland får för mig att det är...)

Marianne Johansson sa...

jag har alltså totalt gjort mig skyldig till att drista mig att göra kommentar på hans - thomas nydahls blogg - 2 stycken gånger: det var dels den 5 november 2013 (beträffande anders johanssons 'ålderstrappan' - dels den 19 november beträffande ' "svenskar" i världen och hemma i sverige'... efter det jag i båda dessa fall självrannsakande raderat ut mina kommentarer - så står det nu - som ett slags minne därav: "den här kommentaren har tagits bort av skribenten"...

Marianne Johansson sa...

jag - såsom varande - i jämförelse - tämligen obeläst - oberest och obildad - kan alltså ej - på något som helst sätt - sort of - 'mäta' mig med en sådan gigant som thomas nydahl... men han har iaf ej - iaf ej hittills - såsom tidigare var fallet med petra rhodin - låtit meddela mig att 'denna blogg är endast öppen för inbjudna läsare'...

Marianne Johansson sa...

es handelt sich also um bo carpelan - vars levnadstid var: 25 oktober år 1926 - den 11 februari år 2011...

Marianne Johansson sa...

den bok som thomas nydahl citerar ur är: "blad ur höstens arkiv" - utgiven år 2011 på förlaget schildts...

Marianne Johansson sa...

anders johansson föddes i västerås år 1947 - när han var 25 år - alltså år 1972 - så flyttade han till kalmar - där han fortfarande bor... (en gång i mitt liv har jag varit i staden kalmar - det var midsommarhelgen år 2002 - då min son - den yngre av dem - gifte sig i kalmar slott...)(som nästan 31-åring flyttade jag - för min personliga del - från min hem- och födelse-stad - lidköping - till staden göteborg - där jag fortfarande bor...)(snart kommer jag att 'bo' i graven - där min förstfödde son - alltsedan den 28 december år 2006 - 'bor'...)