fredag 22 november 2013

Marianne Johansson f.d. bloggnamn keinerlei: N. Chomsky: The role of Europe in the present worl...

Marianne Johansson f.d. bloggnamn keinerlei: N. Chomsky: The role of Europe in the present worl...

1 kommentar:

Marianne Johansson sa...

för - idag - exakt 2 år sedan - alltså den 22 november år 2011 - förde jag över detta från you tube...