lördag 23 november 2013

Marianne Johansson f.d. bloggnamn keinerlei: Woody Guthrie at 100: Pete Seeger, Billy Bragg, Wi...

Marianne Johansson f.d. bloggnamn keinerlei: Woody Guthrie at 100: Pete Seeger, Billy Bragg, Wi...: Woody Guthrie at 100: Pete Seeger, Billy Bragg, Will Kaufman Honor the "Dust Bowl Troubadour"


1 kommentar:

Marianne Johansson sa...

detta 'inslag' är från datumet för exakt 1 år sedan - alltså den 23 november år 2012... från 'Democracy Now!' ...