torsdag 28 november 2013

MIXED MEDIA ABSTRACT FLORA L PAINTING BY MILLIE GIFT SMITH

5 kommentarer:

Marianne Johansson sa...

är det glädje i färjer/=färger - eller vad är detta... någon sorts 'färg-glädje' är det nog... - kommer ej på något annat - sort of - passande ord - i sammanhanget...

Marianne Johansson sa...

'konstnärs-skap' kanske oxå skulle kunna gå att använda som en sorts 'benämning' på vad det väl är - sort of - fråga om...

Marianne Johansson sa...

... - hur färrjjer (=färger) - sort of - sammansmälter - smälter in i varandra...

Marianne Johansson sa...

- alltså inga klara - distinkta - avgränsningar - mellan den ena och den andra färrjen - mellan en och andra färrjer - utan helt enkelt sammansmältning... - mjuk sammansmältning...

Marianne Johansson sa...

kan detta vara en - sort of - spegling av en själs - sort of - landskap (?) - ... men det är ju inte landskap... - det är ju blommor... - ja blommornas själsliga landskap... - that's one way to 'put' it... - tolka det... 'skapelse-processen' är det som jag värderar mest - faktiskt tycker är det vackra... - jag tycker själva 'vägen' fram till det som blir 'slutresultatet' är det vackra... ("det är vägen..." - som någon poetiskt försökte ut-trycka det en gång för nu rätt länge sen... ja den poeten ligger visst på den kyrkogård där även jag kommer att ligga...)