fredag 16 maj 2014

Marianne Johansson f.d. bloggnamn keinerlei: Agneta Norberg on NATO MILITARY BASES AROUND THE G...

Marianne Johansson f.d. bloggnamn keinerlei: Agneta Norberg on NATO MILITARY BASES AROUND THE G...

2 kommentarer:

Marianne Johansson sa...

jag har just skrivit en ytterligare kommentar under den kommentar jag skrev den 16 maj år 2012 - dvs det datum då jag fann detta på you tube...

Marianne Johansson sa...

konstaterade just att den 16 maj år 2012 skrev jag ingen kommentar under detta you tube clip... - båda kommentarerna av mig under detta video clip - som jag fann den 16 maj år 2012 - alltså för exakt 2 år sedan - är - in fact - gjorda just i dag - nyss...