lördag 27 september 2014

Marianne Johansson f.d. bloggnamn keinerlei: Study Finds U.S. Drone Strikes in Pakistan Miss Mi...

Marianne Johansson f.d. bloggnamn keinerlei: Study Finds U.S. Drone Strikes in Pakistan Miss Mi...

1 kommentar:

Marianne Johansson sa...

hur lång tid har - sort of - 'förrunnit' - sen jag förde över detta från 'democracynow!' - antwort: exakt 2 år och 1 dag...