söndag 28 september 2014

Marianne Johansson f.d. bloggnamn keinerlei: Rick Reynolds on Religion

Marianne Johansson f.d. bloggnamn keinerlei: Rick Reynolds on Religion

2 kommentarer:

Marianne Johansson sa...

hur många år har hunnit 'förrinna'? - sen jag hittade detta på you tube? - antwort: exakt 4 år! (datumet då jag gjorde detta fynd på you tube: den 28 september år 2010...)

Marianne Johansson sa...

by the way: hur många år har hunnit 'förrrinnna'? - sen jag blev född? - antwort: noch nicht exakt 72 år! - noch nicht... - men: om jag lever tills den 17 november år 2014 - dåå kommer exakt så mycket som 72 hela år att ha 'förrrunnit'... - iblannd hör man uttrycket: 'tiden rinnner iväg!' - ja so könnnte man es - vielleicht - unter umständen - tatsächlich - ausdrücken...