fredag 26 september 2014

Marianne Johansson f.d. bloggnamn keinerlei: Marcus Birro: Att leva och dö som Joe Strummer

Marianne Johansson f.d. bloggnamn keinerlei: Marcus Birro: Att leva och dö som Joe Strummer

1 kommentar:

Marianne Johansson sa...

det har - just i dag - den 26 september år 2014 - hunnit 'förrinna' exakt 4 år - sen jag - sort of - förde över detta från you tube... - och även - wie es appears - skrev en del kommentarer därunder...