söndag 28 september 2014

Marianne Johansson f.d. bloggnamn keinerlei: nu - när han är död...

Marianne Johansson f.d. bloggnamn keinerlei: nu - när han är död...

1 kommentar:

Marianne Johansson sa...

hur lång a time har - sort of - 'förrunnit' sen jag - sort of - 'producerade' detta 'inlägg'? - antwort: exakt 3 år har hunnit förrinna...