söndag 14 december 2014

återstod...

1 kommentar:

Marianne Johansson sa...

en - sort of - återstod - und zwar av det som - u.U. - kallas - går under benämningen - 'liv' - 'livet' - det är dät som torde - eventuellt - kunna kallas 'livsåterstoden' - som jag nu - dag för dag - liksom - naturligtvis - även natt för natt - sort of - av-verkar - konsumerar... en konsument av tid... - i am consuming time - und zwar still - immer noch - aber for how long noch? - svar kan ej ges... - återstår att se... - remains to be seen... återstår att erfara - sort of... - en erfarenhet - det är dät som det äär... vad meenar jag? - jo: livet = en erfarenhet.