lördag 13 december 2014

Marianne Johansson f.d. bloggnamn keinerlei: Den Blinde Argus: Poetry Slam finns i min poesi, j...

Marianne Johansson f.d. bloggnamn keinerlei: Den Blinde Argus: Poetry Slam finns i min poesi, j...: Den Blinde Argus: Poetry Slam finns i min poesi, ja : Det känns som om intentionerna i svensk Poetry Slam har förfuskats sedan Erkki Lappala...

1 kommentar:

Marianne Johansson sa...

ett helt år har - just i dag - hunnit 'förrinna - sen detta - blog wise - den 13 december år 2013 - blev publicerat...