lördag 19 mars 2016

26. Synteism och ett permanent Burning Man i Stockholm (Alexander Bard)

1 kommentar:

Marianne Johansson sa...

jag har försökt ta reda på om denne ribbing - med förnamnet mattias - och med födelsedatum den 19 oktober år 1979 - är släkt med magdalena ribbing... har dock ej via wikipedia kunnat finna uppgift om något släktskap... men det ur-åldriga Adels-namnet har de ju gemensamt...