måndag 23 april 2012

Cronache di Maja: Gränsöverskridande kulturkonservatism

Cronache di Maja: Gränsöverskridande kulturkonservatism: Det är som sagt var ungefär fyrtio år kvar att rösta i enkäten. För att kunna rösta bör man ta ställning till en lång rad saker, bland an...

Inga kommentarer: