lördag 28 april 2012

DU BIST MEINE RETTUNG Lobpreis und Anbetung mit dem deutschen Text (www...

1 kommentar:

Marianne Johansson sa...

Räddning? - Ja: Alzheimer! - Alzheimer = meine Rettung - wenn keine andere Rettung vorhanden - so wenigstens die - die Rettung die den Namen 'Alzheimers' hat - jag vill tacka 'Alzheimer' - min Räddning! - när ingen annan Räddning finns _ wenn ich noch am Leben bin - min förstfödde son - som föddes den 21 januari år 1979 och som tragiskt avled den 30 november år 2006 - ist nicht mehr am Leben - schon werde ich - auch ich - nicht mehr am Leben sein - men innan dess - innan dödsögonblicket - så är min - som iaf jag ser på det - upplever det - Räddning 'Alzheimer' Tack för denna möjlighet till 'Räddning' - ingen kan beskylla en Alzheimer-drabbad för att inte klara av situationen - för att inte klara av det som andra kan - utan svårighet - klara av - jag har i hela mitt liv haft svårigheter att klara av sådant som andra utan svårighet har kunnat klara av... en insikt som jag nu sort of vidarebefordrar till den som eventuellt kan tänkas vilja läsa det som jag uttrycker på min alldeles egna blogg - där jag får mitt uttrycksbehov - åtminstone i viss mån - tillgodosett - jag har ju inget som helst umgänge - inga männischor öht som jag kommunicerar med - sålunda har ett mänskligt behov i mitt fall ej blivit tillgodosett... men jag lever ändå - fortfarande - med min begynnande alzheimer och min övervikt och - som sagt - i min totala ensamhet - 'på gravens rand' som jag - här på min alldeles egna blogg - ibland brukar uttrycka mig ...