fredag 27 april 2012

woody allen on death

3 kommentarer:

Marianne Johansson sa...

his way of putting it - in words... I mean of course the way having been had by wooody - that is woody allen! - no one has his way!... - har han humor? - I would say so!

Marianne Johansson sa...

apropå 'death' så kom jag anslutningsvis - associationsvis - att tänka på min lilla 'dikt' snabbt- och spontant - 'ihopkommen' någon gång under hösten år 1983: "jag är havande med tiden - endast döden vet när förlossningens ögonblick är inne - då är livet ute!"- livet är alltså här i min lilla 'dikt' detsamma som tiden... - och när livet sort of upphör - eller kanske riktigare: när havandeskapstiden upphör - det ögonblicket liknas i min dikt vid detta när ett liv blir till dvs en liten mänsklig varelse kommer ut ur moderlivet - en kanske lite konstig jämförelse...- egentligen kanske jag borde ha skrivit: 'då börjar livet' - men det är ju liksom tvärtom - men vem vet vad som liksom 'börjar' när livet slutar - när livstiden - havandeskapstiden med livstiden - för ee männscha sort upphör - who knows? - no one as far as I know...- förlossning från livet - ibland kan man läsa att döden kom som en befrielse för ee männscha... 'befrielse' och 'förlossning' är det detsamma? - 'svammel' - det är väl det det här är - ingenting annat... ingen ordning på nåt - oreda helt enkelt...

Marianne Johansson sa...

death occurred to my syster on march 29 this year... p g a att hennes aortavägg närmast hjärtat ej längre höll - brast! 'helt enkelt'... - 7 år och 9 månader innan hade en del av aortaväggen av en kirurg blivit ersatt med starkare material - men aortaväggen närmast hjärtat kunde kirurgen ej byta ut... - min syster fick
chans att leva 'på övertid' 7 år och 9 månader...