måndag 30 april 2012

Nick Drake - Day is Done

5 kommentarer:

Marianne Johansson sa...

nick drake blev 26 år och 5 månader och 6 dagar - han föddes den 19 juni år 1948 i rangoon - burma - och han passed away in warwickshere den 25 november år 1974...

Marianne Johansson sa...

as a comparison: my first born son had a life time of 27 years and 10 months and 9 days - he was born on january 21 or the 1979 - and hans liv upphörde den 30 november år 2006...

Marianne Johansson sa...

om han - nick drake - fortfarande hade varit i livet så skulle han just i morgon den 19 juni ha uppnått en ålder av 65 år...

Marianne Johansson sa...

själv har jag - just idag - uppnått en ålder av 70 år och 7 månader och en dag...

Marianne Johansson sa...

5 dagar plus hela 74 år har jag -just i dag - levnadsmässigt tillryggalagt...