tisdag 24 april 2012

Cronache di Maja: Och här kommer jyckarna

Cronache di Maja: Och här kommer jyckarna: Lite mer om Günter Grass dikt. Här  en artikel, "Grass skuld", där det hävdas att diktens antisemitism röjer sig i  ordvalet. Det existerar...

Inga kommentarer: