lördag 29 december 2012

Kołakowski: Great Encyclopædia of Philosophy and Political Science

1 kommentar:

Marianne Johansson sa...

inget gick för mig att finna på engelska vad gäller denne filosof som thomas nydahl idag gör reklam för på sin blogg 'vaka över ensamheten' och som även einar jakobsson enligt en kommentar därstädes tycks gilla... det fanns en massa på you tube med denne polske filosof - men vad jag kunde se inget überhaupt på engelska - mer än detta jag här har fört över .... jag tycker att det som här sägs om olika filosofer är alldeles för knapphändigt - och nästan skulle kunna upplevas som en förolämpning - om man liksom utgår från filosoferna själva och tänker sig in i hur dom skulle uppleva att få en sådan här kortfattad sammanfattning av deras respektive filosofi - som antagligen har haft mycket tankearbete som grund...