onsdag 26 december 2012

Martin Buber: Towards fuller relationships

2 kommentarer:

Marianne Johansson sa...

man blir sånn som man blir behandlad... man wird so wie man behandelt wird - that's one way of putting it... men vill man vara en sånn perschoon - som andra - kanske någon annan - av någon anledning -. väljer att behndla en ... man kannske vill vaa en annan sort... väljer man inte själv vilken sorts perschoon man vill vaa... jag förschööker - numer kannsche mer än - förut - att hävda min rätt att vara den perschoon jag själv - av egen fri vilja - och av egen fri ork - väljer att vara - nu i faaasen - dvs tiidsfaaasen - innan graven - why not?

Marianne Johansson sa...

'behandla' i st f 'behndla'...