torsdag 21 november 2013

Christopher Fynsk. Maurice Blanchot, the Double Relation, and Freedom. 2012

4 kommentarer:

Marianne Johansson sa...

maurice blanchot hade samma födelsedag som min mor - den 22 september... - när denne maurice blanchot föddes så hade dock min mor redan hunnit bli så mycket som 4 år... min mor passed away on march 2 of the year 1975... maurice blanchot passed away on february 20 of the year 2003... he - thus - became 95 years + nästan 5 månader - of age... my mother became 71 years + 5 månader + 8 dagar...

Marianne Johansson sa...

han - maurice blanchot - hade alltså blivit född år 1907 - und zwar den 22 september... min mor hade blivit född den 22 september år 1903...

Marianne Johansson sa...

denne christopher fynsk är 'årsbarn' med thomas nydahl - både är födda år 1952 - thomas nydahl den 27 juni och denne christopher fynsk den 30 augusti... båda dassa herrar är alltså så mycket som 61 år 'of age' - själv har jag - som en liten jämförelse - hunnit bli så gammal som 71 år 'of age'...

Marianne Johansson sa...

'båda är födda' i st f 'både är födda'...