torsdag 27 augusti 2015

Charlie Chaplin - The Kid - Full HD Movie (1921)

1 kommentar:

Marianne Johansson sa...

denna film som gjordes för nästan 100! år sen kan man här taga del av! (om 6 år kan man påstå att ej mindre än hela 100 år! har förrunnit sedan denna film skapades!)