onsdag 26 augusti 2015

WildUrb Jine Knapp im Interview mit Kinderbuchautorin Christine Nöstlinger

3 kommentarer:

Marianne Johansson sa...

jag fråågar mejj: vad säjjer detta - denna färj - som hon presentatören - intervjuaren - intervjuerskan -
har valt att färja sitt hår med?! Nåågot måsste det väl - sort of - säjja! jag troor det...

Marianne Johansson sa...

för övrigt kan jag här nämna att detta språk - österrikiskan - ej tilltalar mig speciellt! - jag föredrar hochdeutsch - den sortens tyska som - t ex - richard david precht talar...

Marianne Johansson sa...

christine nöstlinger blev född - i wien - den 13 oktober år 1936... (samma år som författaren lars gustafsson - den 17 maj - geboren wurde...)