tisdag 14 december 2010

Socrates - Encyclopedia channel

1 kommentar:

Marianne Johansson sa...

han - sokrates - kunde visst vare sej läsa eller skriva... but never the less...(!) - den ålder han uppnådde var visst 71 år... min mor uppnådde - även hon - en ålder av 71 år ... även jag har uppnått en ålder av 71 år...